Przetargi

Szczególnym rodzajem przetargów są zamówienia publiczne. Proces ten jest mocno narażony na niepożądane procedery, np. korupcję. Taka sytuacja jest szczególnie negatywna – publiczny przetarg dotyczy pieniędzy pochodzących od podatników. Jakie są powody naruszeń prawa?
Po pierwsze, obserwuje się, że niektóre firmy mają ograniczony dostęp do przetargów. Po drugie, często dochodzi do zmowy pomiędzy wykonawcami. Ma ona na celu niedopuszczenie do konkursu innych podmiotów. Po trzecie, niektórzy zamawiający faworyzują pewnych wykonawców, np. dlatego, że coś zostało komuś obiecane. Zamówienia publiczne mogą być więc siedliskiem przestępczych zachowań, które powinny być konsekwentnie zwalczane przez organy państwowe.